Bedrijven en fondsen

U kunt met uw bedrijf op verschillende manieren donateur worden:

Als bedrijf kunt u een donatie of een schenking doen aan onze steunstichting Vrienden van de Vruchtenburg, eenmalig of via een jaarlijkse vaste afschrijving

Veel bedrijven, scholen of andere organisaties ondersteunen goede doelen om zo gestalte te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de samenleving.
Zo zijn er verschillende mogelijkheden als bedrijf om geld in te zamelen voor het goede doel, zoals bijvoorbeeld:

  • een speciale fundraisingsactie, bijvoorbeeld bij een bedrijfsjubileum.
  • het organiseren van een sport-clinic met uw collega’s en zelf sponsoren werven, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de Vruchtenburg
  • een collectebus op plekken waar uw klanten komen. 

Zakelijke giften zijn (deels) fiscaal aftrekbaar. Zo zijn jaarlijkse giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Raadpleeg www.berekenhet.nl/giften/zakelijke-giften.html om de fiscale aftrek van uw gift te berekenen.

Psychologische zorg voor uw collega’s

Weer aan het werk na kanker,
‘Het is niet altijd voorbij, als de behandeling over is” . Na kanker weer aan het werk, is vaak meer dan ‘gewoon weer aan het werk gaan’. Voor cliënten en naasten heeft de Vruchtenburg een programma ontwikkeld waar onze psychologen de thema’s re-integratie en werkhervatting behandelen.

Om ons goede werk te kunnen blijven voortzetten hebben wij enorm veel steun nodig. Onze wens is om zoveel mogelijk bedrijven aan ons te binden. Omdat er vanuit de Vruchtenburg weinig mogelijkheden qua tegenprestatie zijn, bieden wij u graag ons programma  ‘Re-integratie en werkhervatting’ voor uw werknemers aan. Wij bieden u een passende oplossing. Zo helpen wij elkaar, een prachtig initiatief vindt u niet?

Doet u mee? Neem graag contact op met Anouk Schep-Derks, 06-24195498 of per mail via info@vriendenvandevruchtenburg.nl

 


« vorige pagina
Top