Realisatie doel 3: Een brug bouwen tussen wetenschap en praktijk.

Achtergrond:
Belang van investeren in E-health
Het uitbreiden van het zorgaanbod met E-health pogramma's is zeer waardevol voor onze doelgroep. Een voordeel van E-health is onder andere dat cliënten onafhankelijk van tijd en plaats aan hun proces kunnen werken. Dit flexibele karakter van E-health sluit goed aan op de mogelijkheden en beperkingen van mensen die midden in een medisch traject zitten. De te ontwikkelen programma's zullen erop gericht zijn cliënten te helpen om alles wat er op hen afkomt na de diagnose van kanker en tijdens en na de behandeling van kanker beter te overzien, te begrijpen en een manier te vinden ermee om te gaan. De inzet van E-health als ondersteuning van de reguliere psychologische behandeling heeft als bijkomend voordeel dat een groot deel van de psycho-educatie online gevolgd kan worden, waardoor er tijdens de face-to-face gesprekken meer ruimte is voor andere zaken.

Verloop project
De basis voor de ontwikkeling van de E-health programma's bestaat uit een co-creatie traject, waarvoor in april van dit jaar de eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In dit traject brengen cliënten, psychologen van de Vruchtenburg, een psycholoog van het Maasstad Ziekenhuis en E-health ontwikkelaars van Therapieland* gezamenlijk in kaart wat de (psychische) ondersteuningsbehoeften zijn van mensen die leven met kanker. Het uitgangspunt is dat de programma’s een duidelijke toegevoegde waarde moeten hebben voor de gebruikers en ter aanvulling op face-to-face sessies ingezet moeten kunnen worden. Het co-creatietraject wordt gevolgd door een onderzoeker van de Erasmus-Universiteit. De programma's zullen in het tweede en derde kwartaal van 2018 worden uitgewerkt en vervolgens worden opgenomen in de E-health omgeving van Therapieland en het behandelaanbod van de Vruchtenburg. 
*Therapieland is de E-health leverancier waarmee de FortaGroep sinds 2017 een samenwerkingsverband heeft.

Ondersteuning
De bijdrage zal uitkomen op €10.000,- gebaseerd op 200 uur inzet van psychologen van de Vruchtenburg op dit project met een uurtarief van €50-.
Onze trouwe donateurs hebben het mogelijk gemaakt om dit doel te realiseren. De stichting is verheugd u te berichten dat dankzij u de therapeuten van de Vruchtenburg kansen hebben zich verder te ontwikkelen op het gebied van E-health voor mensen die leven met kanker.


« vorige pagina
Top