Realisatie doel 1 Psycho-oncologische zorg voor iedereen die dit nodig heeft

Achtergrond:
Psycho-oncologische zorg ook voor:
kinderen die anders buiten de boot vallen: De Fortagroep heeft contracten met veel, maar niet alle gemeenten in de regio. Met donaties, giften en schenkingen wordt het mogelijk gemaakt dat ook kinderen en jongeren uit die niet-gecontracteerde gemeenten voor zorg in aanmerking kunnen komen.
– cliënten met beperkte financiële middelen: De Vruchtenburg wordt vergoed uit de basiszorg. Het gehele eigen risico wordt hiervoor eerst aangesproken. Voor sommige cliënten, vooral naasten, is dit helaas een reden om geen zorg te vragen. Met donaties, giften en schenkingen krijgt ook deze doelgroep de kans om voor behandeling in aanmerking te komen.
 
Kosten voor 1 behandeling (patiënt) bestaande uit een intake, multidisciplinair overleg en 8 behandelsessies bedragen circa €1.250,- per jaar
 
Door een particuliere gift van €1.250,- is bovenstaande behandeling in werking gezet. Wij zijn degene die deze gift heeft overgemaakt erg dankbaar!


« vorige pagina
Top