Wat wij doen

Iedere dag zetten onze psychologen, vrijwilligers en overige medewerkers zich in om de beste psychologische zorg te bieden aan mensen met kanker of hun naasten. Door de samenwerking sinds december 2016 met de Fortagroep is de psychologische zorg voor mensen met kanker gewaarborgd en bijna altijd financieel gedekt. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Als de zorgverzekeraar van de patiënt, familie of naasten geen contract heeft met de Fortagroep is er geen financiële vergoeding. Ook is de zorg voor familieleden of naasten financieel niet haalbaar indien zij het eigen risico niet kunnen aanbreken om in de zorg te komen. Tevens is er voor extra nevenactiviteiten geen financieel potje meer, terwijl dit ook zo belangrijk is.

De Stichting Vrienden van de Vruchtenburg doet er alles aan om de psychologische steun die de Vruchtenburg biedt toegankelijk te houden voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker, ongeacht leeftijd of stadium van ziekte.

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg bestaat uit:

  • Mevrouw C.F.J. de Ruiter-de Groot, voorzitter
  • Mevrouw W.C. van Middelkoop-Mout, penningmeester

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Het team van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg bestaat uit:

  • Anouk Schep-Derks

Stichting Vrienden van de Vruchtenburg is de naam voor het steunfonds van de Vruchtenburg.
Hierin zijn de voormalige steunfondsen van Stichting de Vruchtenburg, de Dr. LeShan Stichting en Stichting Kees de Ruiter Fonds opgegaan.

Doelstelling
Het doel van de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg is het toegankelijk houden van psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

ANBI
De Stichting Vrienden van de Vruchtenburg heeft de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Contactgegevens Stichting Vrienden van de Vruchtenburg
Postadres:
Straatweg 171
3054 AD Rotterdam
info@vriendenvandevruchtenburg.nl

IBAN nummer NL94 ABNA 0525967109
Fiscaal nummer RSIN: 816854956

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2018 en de jaarrekening van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2017-2018
 
- Beleidsplan Stichting vrienden van de Vruchtenburg 2017-2020
- Jaarverslag 2019
- Jaarrekening 2020-2021
 


« vorige pagina
Top