Word Vriend

Als bedrijf of particulier kunt u vriend worden van onze steunstichting Vrienden van de Vruchtenburg.

U kunt bijvoorbeeld éénmalig een bedrag overmaken op rekening NL94 ABNA 0525967109 van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg.

Het is belangrijk om te weten dat het totale bedrag dat u in één keer doneert aan goede doelen, tussen de 1% (met een minimum van €60,-) en 10% van uw verzamelinkomen voor u fiscaal aftrekbaar is.

Raadpleeg www.berekenhet.nl om uw voordeel uit te rekenen of kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

U kunt ook vaste donateur worden en Stichting Vrienden van de Vruchtenburg machtigen om jaarlijks een bedrag af te laten schrijven.

Vanaf 2014 zijn periodieke schenkingen vanaf € 100,– volledig fiscaal aftrekbaar ( zonder drempel) mits aangegaan voor een periode van 5 jaar.

Voorheen moest hiervoor een notariële akte worden opgesteld, vanaf 2014 geldt deze verplichting niet meer.
Wel vereist de belastingdienst een bewijs van uw schenking. Dit zal door Stichting Vrienden van de Vruchtenburg voor u verzorgd worden.

Hoe word ik Vriend Van?

Stuurt u graag een mail naar info@vriendenvandevruchtenburg.nl of neem telefonisch contact met Anouk Schep-Derks op via telefoonnummer 06-24195498.


« vorige pagina
Top